Leg de nadruk op de kwaliteiten van je werknemers Online versie
10 april 2019
 
Start Foundation
Beste lezer,

Ruim 30.000 ex-gedetineerden keren jaarlijks terug in onze maatschappij en worden dan veelal aan hun lot overgelaten. Werk vinden is voor veel van hen een grote uitdaging. Daarom is het fijn dat er mensen zijn als Rodney. Hij, zelf een ‘ouwe boef’, neemt in zijn zaak Heilige Boontjes mensen in dienst met een detentieverleden. Ook Tayfun kreeg hulp om op het rechte pad te blijven en is dankzij een Power Certificaat van Everyday Heroes aan het werk als steigerbouwer. En Open Hiring biedt uitkomsten voor mensen die het op eigen kracht en zonder hulp niet lukt om een baan te vinden. Bij het eerste Nederlandse pilotbedrijf MamaLoes meldden zich binnen een week al 80 mensen aan.
MamaLoes heeft Nederlandse primeur van Open Hiring™
Het Open Hiring-avontuur is nu écht begonnen! Voor wie de berichten in de media heeft gemist: Start Foundation is met een eerste pilot van start gegaan bij MamaLoes, een bedrijf dat babyartikelen verkoopt via vijf winkels en een webshop (130 medewerkers). Daarnaast is ons team in gesprek met andere bedrijven die interesse hebben om als pilotbedrijf vacatures open te stellen via Open Hiring. Start Foundation wil uiteindelijk met tien Nederlandse ondernemingen – verschillend in type en sector – Open Hiring testen. De ervaringen van deze bedrijven en het effect van Open Hiring op de werknemers worden uitgebreid gemonitord
Greyston is er trots op dat Open Hiring voor het eerst de grens over gaat. Dat zegt iets over het succes en de mogelijkheden van deze aanpak. Start Foundation wil via de eerste experimenten stapsgewijs zien te komen tot een variant van Open Hiring, die breed inzetbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Lees het originele persbericht
Facebook Twitter LinkedIn
Column
Wrijving
Door Jos Verhoeven,
Directeur Start Foundation
Na de eerste week stond de teller in de eerste pilot op 80. We werden er stil van. Natuurlijk hadden wij ook twijfels. Gaat dat Open Hiring, solliciteren zonder procedure, wel werken in Nederland? Nou kennelijk wel. Dat geeft stof tot nadenken.
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
Out of the box denken en experimenteren

In 2017 lanceerden we het idee van de parallelle arbeidsmarkt. Uitgangspunt van de parallelle arbeidsmarkt is dat iedereen die wil werken, moet kunnen werken. Als dat niet lukt op de reguliere arbeidsmarkt, creëren we banen in de parallelle arbeidsmarkt. Dat is volgens ons nodig omdat de eisen van werkgevers erg hoog zijn en omdat niet iedereen daaraan kan voldoen. Tegelijkertijd blijft overheidsbeleid maar gericht op het naar binnen krijgen van mensen waar het bedrijfsleven niet direct op zit te wachten. Dit gaat gepaard met de dreiging van mogelijke boetes (Quotum) en een ingewikkeld stelsel van compensatiemaatregelen.
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
"Ik ben zelf tenslotte ook een ouwe boef"
Rodney, oprichter van Heilige Boontjes, neemt ex-gedetineerden in dienst in zijn koffiezaak. Hij wil de nadruk leggen op kwaliteiten van mensen, niet op hun verleden. Hij is tenslotte zelf ook een ouwe boef en heeft hulp gehad.
En dat vergeet hij nooit.
Bekijk de video hier
Facebook Twitter LinkedIn
 
Van boevenpad naar carrièrepad

In Nederland keren jaarlijks ruim 30.000 gedetineerden terug in de maatschappij. En dan blijkt het heel lastig om weer een baan te vinden. Geen recente werkervaring, geen tussentijdse opleidingen, geen VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) maar wel een stempel dat zwaar op je drukt. Op steun vanuit de maatschappij kunnen ex-gedetineerden vaak niet rekenen, dus kan het verleidelijk zijn om maar terug te vallen op het oude gedrag. Om dit probleem al bij de wortel aan te pakken en deze mensen te helpen, steunt Start Foundation het project ‘Een Nieuwe Carrière’ van Everyday Heroes.
Voor een geslaagde re-integratie van een ex-gedetineerde is een stabiele werkomgeving en een vast inkomen van belang. Je zou denken dat zoiets goed geregeld is, maar het tegendeel is het geval, zegt Fleur Mackay van Everyday Heroes. “Om deze groep uit de uitkering te krijgen is er behoefte aan extra begeleiding, een opleiding, reiskostenvergoeding. Maar als dat er allemaal niet is, ja, dan blijven ze hangen.”
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
Kansen voor ex-gedetineerden
Start Foundation
Start Foundation
Klokgebouw 188
5617 AB Eindhoven
040 – 246 18 50
 
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin
Stuur deze nieuwsbrief door