Start Foundation
Bestuurlijk model

In 2018 bestond het bestuur uit: 

dhr. Han Noten, voorzitter
mw. Annemarie van Gaal, vicevoorzitter
dhr. Rens van Tilburg, penningmeester
dhr. Ron Steenkuijl
vacature

Mw. Leonie Belonje is juridisch bestuurssecretaris.

Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden weten door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie wat er in de samenleving speelt. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directie, die hierover aan hen verantwoording aflegt.

De bestuursleden worden betaald voor hun functie. Hieronder de vergoedingen per functie.


De renumeratie uitbetaald aan huidige en voormalige bestuurders die in 2018 ten laste van de stichting zijn gekomen bedragen € 43.603 (2017: € 43.664)

De salarissen en uitbetalingen aan de directie die in 2018 ten laste van de stichting zijn gekomen zijn uitbetaald conform de cao Sociaal Werk. Aan 1 directielid is een auto ter beschikking gesteld.

Het bestuur vergaderde in 2018 vier keer.
 
Terug naar het jaarverslag 2018
Start Foundation
Klokgebouw 188
5617 AB Eindhoven
040 – 246 18 50
 
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin
...