Start Foundation
Organisatie
Formatie
In 2018 verwelkomden we zeven nieuwe collega’s en namen we van vijf collega’s afscheid. Op 31 december 2018 telde Start Foundation 13,7 fte en waren er vijftien medewerkers werkzaam/in dienst. Van hen had 73% een contract voor onbepaalde tijd. De werkervaringsplaats re-integratie werd vanaf juli opnieuw ingevuld. Naast de vaste formatie maakten we gebruik van de diensten van drie zzp’ers voor gemiddeld 2,5 dag per week.
Personeelssamenstelling
Start Foundation heeft een inclusief HRM-beleid en streeft naar een spreiding in leeftijd, validiteit en etniciteit.

Personeelssamenstelling per 31 december 2018:


Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij Start Foundation was in 2018 ruim 8%. Ten opzichte van 2,93% in 2017 is dit een forse stijging, maar het is het gevolg van een langdurig verzuim.
Leveranciersbeleid
Start Foundation koopt zo veel mogelijk in bij inclusieve en/of duurzame bedrijven. In 2018 deden we zaken met onder andere drukkerij Wedding, schoonmaakbedrijf Gascogne, interieurbeplanting De Klerk, Swink Webservices, Staples en WebMastery
 
Terug naar het jaarverslag 2018
Start Foundation
Klokgebouw 188
5617 AB Eindhoven
040 – 246 18 50
 
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin
...