Tevredenheid is het dodelijkste wat ons kan overkomen Online versie
4 maart 2020
 
Start Foundation
Beste relatie,
De feiten en cijfers over 2018 vindt u in deze speciale jaarverslagnieuwsbrief. Kort en krachtig zoals u van ons gewend bent. Heeft u specifieke vragen over ons reilen en zeilen in 2018? Dan kunt u die gewoon vragen via onze gebruikelijke contactkanalen.
Terugblik 2018
'Tevredenheid is het dodelijkste wat ons kan overkomen'
Door Jos Verhoeven
Directeur Start Foundation
2018 is misschien nog het beste te omschrijven als een ‘tussenjaar’, nodig om de komende tijd te kunnen oogsten. “We hebben serieuze stappen gezet”, vindt Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation. “Daar ben ik tevreden over, want het betreft een ingewikkeld en weerbarstig verhaal dat je moet zien om te buigen naar een praktische aanpak. Dat duurde langer dan ik hoopte. Als je echt ingrijpend wilt veranderen en innoveren, kost dat tijd. Je neemt afscheid van je klassieke rol als vermogensfonds. Dus moet je extern op zoek naar andere partners, sympathisanten en actoren. Maar ook intern zijn de gevolgen groot, want als je dingen zelf gaat ontwikkelen, pas je daar je werkwijze op aan. Dat houdt wel in dat je de organisatie, vertrouwd met het denken in projecten, uit de comfortzone moet halen. Ik constateer dat de omslag nog niet helemaal is gemaakt, maar dat dingen wel op hun plek beginnen te vallen.”
Lees meer
 
Maatschappelijke investeringen
In 2018 is in totaal 1.437.611 euro toegekend aan maatschappelijke initiatieven, waarvan 43% aan eigen innovaties en initiatieven, in lijn met onze nieuwe impactstrategie. De toekenningen betroffen 1.037.611 euro aan innovatiedonaties en 400.000 euro aan innovatiekredieten.
Lees meer
Speerpunten
Als maatschappelijk ontwikkelaar zetten we in op projecten binnen onze programma’s voor de lange termijn: Open Hiring en Parallelle Arbeidsmarkt. Daarnaast ligt onze focus bij groepen die op de arbeidsmarkt het meest in de knel zitten en relatief weinig aandacht krijgen: laagopgeleide ouderen en ex-gedetineerden. 
Lees meer
Vermogensbeheer
Het doel is om het vermogen, conform onze maatschappelijke doelstelling en randvoorwaarden, zo veel mogelijk in te zetten om maatschappelijke impact te realiseren. Daarbij hoeft het vermogen niet in stand gehouden te worden.
Lees meer
Jaarverslag 2018
Voor meer informatie kunt u hier het volledige jaarverslag 2018 lezen.
Lees meer
Publieke acties & SIB's
Lees meer
Focus op impact

Voor het meten van impact gebruikten we tot 2018 een aantal standaardonderzoeksmethoden. Deze richtten zich op de mate van inclusiviteit van bedrijven en de ontwikkeling van individuen naar werk. In 2018 is besloten deze standaardonderzoeken uit te faseren. Onze nieuwe strategie vraagt om andere onderzoeksmethoden om de impact van (eigen) initiatieven zichtbaar te maken. Met het uiteindelijke doel programma- en projectoverschrijdende uitspraken te kunnen doen over effectieve manieren om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Dat is voor ons als maatschappelijk ontwikkelaar natuurlijk bijzonder relevant.
Lees meer
 
Organisatie
Formatie
In 2018 verwelkomden we zeven nieuwe collega’s en namen we van vijf collega’s afscheid. Op 31 december 2018 telde Start Foundation 13,7 fte en waren er vijftien medewerkers werkzaam/in dienst. Van hen had 73% een contract voor onbepaalde tijd. De werkervaringsplaats re-integratie werd vanaf juli opnieuw ingevuld. Naast de vaste formatie maakten we gebruik van de diensten van drie zzp’ers voor gemiddeld 2,5 dag per week.
Lees meer
 
Bestuurlijk model
Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit: 

  • dhr. Han Noten, voorzitter
  • mw. Annemarie van Gaal, vicevoorzitter
  • dhr. Rens van Tilburg, penningmeester
  • dhr. Ron Steenkuijl
  • vacature
     
        Mw. Leonie Belonje is juridisch bestuurssecretaris.
Lees meer
 
Jaarverslag 2018
Start Foundation
Start Foundation
Klokgebouw 188
5617 AB Eindhoven
040 – 246 18 50
 
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin
Stuur deze nieuwsbrief door
...