Start Foundation

Focus op impact
Voor het meten van impact gebruikten we tot 2018 een aantal standaardonderzoeksmethoden. Deze richtten zich op de mate van inclusiviteit van bedrijven en de ontwikkeling van individuen naar werk. In 2018 is besloten deze standaardonderzoeken uit te faseren. Onze nieuwe strategie vraagt om andere onderzoeksmethoden om de impact van (eigen) initiatieven zichtbaar te maken. Met het uiteindelijke doel programma- en projectoverschrijdende uitspraken te kunnen doen over effectieve manieren om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Dat is voor ons als maatschappelijk ontwikkelaar natuurlijk bijzonder relevant.

Voor het meten van de zelfredzaamheid van deelnemers aan projecten die mensen naar werk leiden, gebruikten we de mede door onszelf ontwikkelde WERK-bron. In 2018 zijn er geen nieuwe organisaties meer getraind in het gebruik van de WERK-bron. Sociale analyses* om de inclusiviteit bij bedrijven te meten, zijn nog wel uitgevoerd, zij het in beperkte mate. In 2018 is bij negen bedrijven met een lopend krediet een sociale analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat bij deze bedrijven in totaal 629  mensen werken. 291 van hen hebben een langere dan gemiddelde baanvindduur en 74 mensen hebben een specifiek profiel. In totaal werken bij deze bedrijven 324 mensen (51,5%) met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

*Hiervoor kijken we naar de baanvindduur: hoe lang zouden de werknemers van het bedrijf nodig hebben om bij ontslag of faillissement een nieuwe baan te vinden? De baanvindduur is een representatief gegeven op basis van actuele CBS-cijfers. De baanvindduur wordt vastgesteld aan de hand van een beperkt aantal kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding). We vullen dit aan met de bijzondere kenmerken of profielen van werknemers, vastgelegd in onze ProfielAcceptatie-schaal. Deze kenmerken (zoals een fysieke of psychische beperking, verslavingsproblemen of een detentieverleden) verkleinen hun kansen bij een werkgever. Baanvindduur en ProfielAcceptatie-schaal tezamen bepalen de inclusiviteit van het bedrijf.

Per 2019: de impactmonitor
De WERK-bron en de sociale analyses  worden per 2019 vervangen door de impactmonitor.Doel hiervan is om overkoepelende uitspraken te kunnen doen over het bereik (aantallen) en de effecten (financieel, cognitief, sociaal) van onze inspanningen, voor partijen met wie we samenwerken én voor onze doelgroep.


Klik hier voor meer informatie over onze impactmonitor. Droom waarmaken met impact
In 2018 kwamen we via jurydeelname aan hun jaarcongres weer in contact met Driekant Ambachtscentrum, een biologische bakkerij met een winkel en een lunchcafé in het centrum van Zutphen en een broodcafé achter het station. Driekant is ontstaan vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Henk Smit, zelfstandig ondernemer in het bakkersbedrijf. Zijn persoonlijke drijfveer is het realiseren van een samenleving waar iedereen naar eigen vermogen deel kan nemen aan het economische proces. Al ruim twintig jaar werken ambachtslieden met vakdiploma’s en mensen die een duwtje in de rug nodig hebben, bij deze bakkerij. Henk Smit uitte tijdens het congres zijn ongenoegen over de afhankelijkheid van gelden van de overheid, omdat hierdoor mensen kansen mislopen om aan zijn leer-werktrajecten deel te nemen. Zoals Anouk, die jarenlang afgekeurd thuis zat, terwijl geen enkele instantie zich erom bekommerde of en hoe zij ooit weer aan het werk zou gaan. Lees hier haar verhaal. 

Henk droomde van het opzetten van een fonds dat werktrajecten financiert, zodat mensen direct kunnen instappen. Maar om hiervoor de handen opeen te krijgen en, nog belangrijker, geld binnen te krijgen voor het fonds, is meer nodig dan anekdotische verhalen. Als organisatie moet je scherp maken wat je doet en wat daar de effecten van zijn. Start Foundation heeft daarom een impactmeting uitgevoerd die de positieve effecten van de Driekant-methode zichtbaar maakt.

Inmiddels staat er een fonds: het Leergarantieplan. Vader en zoons Smit waren de eersten die geld in het fonds stortten. Start Foundation heeft dat bedrag direct verdubbeld. “Dit soort out of the box denken en organiseren spreekt ons aan. Niet zeuren, maar omdenken en aanpakken”, aldus directeur Jos Verhoeven.


Terug naar het jaarverslag 2018
 
Start Foundation
Klokgebouw 188
5617 AB Eindhoven
040 – 246 18 50
 
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin
...