Start Foundation
Organisatie
Formatie
In 2019 verwelkomden we drie nieuwe collega’s en namen we van een collega afscheid. Op 31 december 2019 telde Start Foundation 14,9 fte en waren er zestien medewerkers werkzaam/in dienst. Van hen had 88% een contract voor onbepaalde tijd. De werkervaringsplaats re-integratie werd tot medio april ingevuld, waarna doorstroming naar regulier werk plaatsvond. Naast de vaste formatie maakten we gebruik van de diensten van drie zzp’ers voor gemiddeld 2,5 dag per week.
Personeelssamenstelling
Start Foundation heeft een inclusief HRM-beleid en streeft ernaar om zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de beroepsbevolking.

Personeelssamenstelling per 31 december 2019:


Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij Start Foundation was in 2019 hoog: ruim 8%. Dit was het gevolg van een langdurig verzuim. Het overige (kortdurend) verzuim bedroeg iets meer dan 1,2%.
Leveranciersbeleid
Start Foundation koopt zo veel mogelijk in bij inclusieve en/of duurzame bedrijven. In 2019 deden we zaken met onder andere drukkerij Wedding, schoonmaakbedrijf Gascogne, interieurbeplanting De Klerk, Swink Webservices, Staples en Webmastery.
 
Terug naar het jaarverslag 2019
Start Foundation
Klokgebouw 188
5617 AB Eindhoven
040 – 246 18 50
 
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin
...